Tuesday, July 03, 2007

Ubuntu logo

More logos here

1 comment:

Zoran Robulj said...

Da li je gornja sitnija ili samo tako izgleda zbog perspektive?